Energieleverend geluidsscherm wordt tweeënhalve kilometer lang met 4.300 zonnepanelen

Het pilotproject Energieleverend Geluidsscherm aan de Schagerweg, Huiswaarderweg en Nollenweg wordt tweeënhalve kilometer lang en zal bestaan uit een frame met 4.300 zonnepanelen aan de kant van de weg. Naast het verminderen van de geluidsoverlast kan met de duurzame energie die het scherm opwekt ook nog 400 huishoudens van stroom worden voorzien.

Kosten en opbrengst

De gemeente financiert om en nabij 2 miljoen hiervan. De rest van het bedrag wordt opgevangen door de energie dat het scherm oplevert en subsidies. Naast dat het geld oplevert, zorgt het scherm voor CO2-reductie. Zo draagt het scherm bij aan een duurzaam Alkmaar.

Goede samenwerking

Vanaf het eerste moment zijn de inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zeer betrokken. Zij hebben hiervoor een eigen belangengroep, Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG) opgericht. Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een prototype en daarmee een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. De partners, drie marktpartijen, Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen, streven dan ook naar snelle productie van meerdere schermen.