Evaluatie Alkmaars cameratoezicht

Dit jaar is er in Alkmaar een evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht gedaan. In Alkmaar zijn er in het centrum 58 camera’s in het stationsgebied 6 camera’s in De Mare: 3 camera’s en aan de Robonsbosweg: 8 camera’s.

Daarnaast worden waar nodig mobiele camera’s ingezet, bijvoorbeeld bij evenementen of aanhoudende overlast in een woonwijk. In het rapport Evaluatie Cameratoezicht Alkmaar 2019-2022 zijn belangrijke conclusies getrokken over het cameratoezicht in Alkmaar. Het nieuwe ritme van het om de vijf jaar evalueren van de langdurig geplaatste camera’s zal worden vasthouden.

De negen doelen in de vaste cameragebieden voor het snel signaleren van incidenten zal onderzocht worden op nut en noodzaak. De samenwerking tussen camera’s van de gemeente en camera’s van winkeliers in De Mare is van grote meerwaarde gebleken bij meerdere incidenten. In 2023 wordt daarom onderzocht of publiek-private samenwerking wenselijk en mogelijk is. De camera’s rondom de Robonsbosweg blijven voorlopig in afwachting van de huisvestingsontwikkelingen rondom het voormalig asielzoekerscentrum.

Bezoekers van de stad zullen beter geïnformeerd gaan worden over de aanwezigheid van cameratoezicht omdat slechts de helft van hen weet dat er camera’s staan. In Alkmaar zijn momenteel geen gebieden met veel verstoringen van de openbare orde zonder camera’s en er zullen daarom geen camera´s bijgeplaatst worden. Aan de nadere kant zullen er ook geen camera’s weggehaald worden.