Gemeente Alkmaar start onderzoek naar veilige schoolzones

De gemeente Alkmaar streeft naar veilige schoolomgevingen door herkenbare veilige schoolzones. Een herkenbare schoolzone is een goede manier om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van de school en schoolgaande kinderen. In Alkmaar zijn 39 basisscholen gevestigd, maar niet bij alle scholen zijn al schoolzones ingesteld met borden en belijning. Bij 22 scholen zijn, of worden binnenkort, schoolzones ingesteld en bij 17 scholen ontbreekt nog een schoolzone.

Voor de herkenbaarheid zou het de voorkeur hebben dat alle schoolzones uniform zijn ingericht. Er wordt nu een plan van aanpak voorgesteld voor de aanleg en aanpassing van uniforme schoolzones in heel Alkmaar, met een tijdspad en een kostenraming. Het is volgens de gemeente niet realistisch te verwachten dat dit gerealiseerd kan worden voor het nieuwe schooljaar.

Er zal een onderzoek uitgevoerd worden voor een plan van aanpak en verkeersveiligheidsaanpak met basisscholen die hiertoe bereid zijn. De resultaten van dit onderzoek worden voor het nieuwe schoolseizoen 2023/2024 verwacht.