Helft van de jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Stress en gevoelens van eenzaamheid nemen toe onder jongvolwassenen. (Foto: Stockfoto)

REGIO – De helft van de jongvolwassenen, van 16 tot en met 25 jaar, in Noord-Holland-Noord ervaart psychische klachten. Vrouwen hebben hier vaker mee te maken dan mannen.

In vijf jaar tijd is het aantal jongvolwassenen met psychische klachten bijna verdubbeld. Zij ervaren veel stress, eenzaamheid en hebben gedachten over zelfdoding.

In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Bijna twee derde van de jongvolwassenen is eenzaam en ruim een kwart voelt zich ernstig eenzaam.

Bijna een derde van de jongvolwassenen heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek een enkele keer tot heel vaak over zelfdoding gedacht. Ook dit percentage is fors gestegen. In 2019 had 18%gedachten over zelfdoding. 

Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig landelijk onderzoek uitgevoerd door alle GGD’en in samenwerking met het RIVM.

Tussen april en augustus 2022 deden ruim 5.000 jongvolwassenen uit de regio Noord-Holland-Noord mee aan dit online vragenonderzoek. 

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de mentale gezondheid van jongvolwassenen zorgelijk is en dat meer actie écht noodzakelijk is. 

Bijna één op de vijf jongvolwassenen voelt zich vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks levendoor psychische klachten.

Foto: aangeleverd