Het 5 Mei comité stopt met het organiseren van het enige echte Alkmaarse bevrijdingsfestival


Het 5 Mei comité stopt met het organiseren van het enige echte Alkmaarse bevrijdingsfestival. Na 25 keer is het afgelopen.

Het volgende bericht staat op de website van Bevrijdingsfestival Alkmaar:

Het organiseren van het Bevrijdingsfestival kostte ons de laatste jaren zoveel tijd en energie, dat we niet meer toekwamen aan de reden waarom we het allemaal begonnen zijn: Vrijheid de aandacht geven die het verdient en vooral met elkaar vieren. Daarnaast voelt de toenemende ingewikkeldheid van wet- en regelgeving als een lastig te overwinnen obstakel. De explosief gestegen kosten bemoeilijken bovendien ons streven om een gratis festival te organiseren met prijzen voor attracties, eten en drinken die voor iedereen te betalen zijn.

Maar vooral het risico op hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden van de stichting onder de nieuwe Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen deed ons besluiten om de handdoek in de ring te gooien. Een vrijwilligersorganisatie kan en wil een dergelijke verantwoordelijkheid niet aangaan.

Trots op ons succes
Terugblikkend zien we in de loop der jaren een groei in bezoekersaantal en kwaliteit. Van de kratjes bier en fris verkocht vanaf klaptafels, groeiden we naar een snel barsysteem met on-line betalingen.

Het kinderfestival was de trekker van de jeugd, die per slot van rekening de toekomst heeft.
We waren het eerste festival in Alkmaar met herbruikbare (statiegeld) bekers. Overigens hadden we ook als eerste festival te maken met verplichte hekken om het festivalterrein. Na een paar jaar was iedereen daaraan gewend.

Van vele bands hoorden we hoe fijn en gastvrij onze ontvangst was en dat zij graag nog eens wilden spelen. En het allerbelangrijkste was wel het fijne Alkmaarse publiek. Nooit heeft er een incident of ongeval plaatsgevonden. De uitgaven voor verbandmiddelen bleven al die 25 keer onder een tientje.

Samenwerking met Stadswerk072, 4 Mei Comité, hulpdiensten, gemeente, beveiliging, geluidsmensen en horeca, het was prettig en soepel. Vrijwilligers, het was soms even zoeken, waren altijd lovend over de onderlinge sfeer. Veteranen, hardlopers met bevrijdingsvuur, het waren vaste waarden.

Dank voor de steun door de jaren heen
De steun die we al die jaren in geld en materieel kregen van vele sponsors en fondsen hebben we dankbaar aanvaard en goed besteed. Ons publiek was in al die jaren verreweg onze grootste sponsor!

Dank aan iedereen die ons heeft gesteund, op welke manier dan ook.

Want uiteindelijk ging het ons om de boodschap: vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid heeft aandacht nodig. En die boodschap heeft in al die jaren luid en duidelijk geklonken in de Alkmaarderhout.

En nu: hoe verder?!
We zijn blij, dat het college van B&W van Alkmaar stappen heeft gezet om het Bevrijdingsfestival op enigerlei wijze te continueren.

2023 wordt een overgangsjaar waarin onderzocht wordt op welke wijze het Alkmaarse Bevrijdingsfestival in de toekomst moet worden vormgegeven. Het onderzoek vindt op artistieke wijze plaats en met een zo divers mogelijk publiek. Dit ‘bezinningsjaar’ wordt in 2023 te hand genomen door het Alkmaarse organisatiebureau DOSS.
Je kunt contact opnemen met Ema Najetovic, 06 50 61 08 51.

En uiteraard weet je ons ook nog te vinden.

Vrijheid is van en voor iedereen.
Vrijheid deel je met elkaar.
We beginnen in Alkmaar.

5 Mei Comité Alkmaar
Anna, Coen, Evelien, Frans, Hugo en Koen