Interne beheersing gemeente Alkmaar voldoende, maar wel aandachtspunten

Naar aanleiding van controle van de jaarrekening 2022 is het beeld van accountant Deloitte dat de interne beheersing van de gemeente Alkmaar in opzet vergelijkbaar is met voorgaand jaar en daarmee van voldoende niveau is om te komen tot een betrouwbare financiële verslaggeving.

Op basis van opvolging van aanbevelingen uit voorgaande rapportages is gebleken dat de organisatie een aantal aanbevelingen heeft opgevolgd, dan wel de opvolging ervan onderhanden heeft. Aandachtspunt is echter wel de doorlooptijd voor het aanpakken van bevindingen en het opvolgen van aanbevelingen. De gemeente Alkmaar is gestart met het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen maar in 2022 is hier volgens Deloitte onvoldoende opvolging aan gegeven.

Daarnaast is het zo dat wat betreft het beheersen van het specifieke project Alkmaars Kanaal nog onvoldoende waarborgen zijn getroffen op basis waarvan continu inzicht bestaat.