Middelbare scholieren minder fit na corona

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting in het voorjaar van 2020 significant minder dan voor de coronamaatregelen. 

Docenten lichamelijke opvoeding hebben het uithoudingsvermogen van leerlingen gemeten met de shuttleruntest of de coopertest, voor corona en na twee schoolsluitingen. 

Bij de shuttleruntest was het uithoudingsvermogen van de leerlingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw na de eerste schoolsluiting lager dan vóór de maatregelen.  

Ook de coopertestscores van de leerlingen in de onderbouw en bovenbouw waren na de eerste en tweede schoolsluiting lager dan vóór de maatregelen.

Tussen jongens en meiden is er geen verschil. Het uithoudingsvermogen van zowel jongens als meiden is lager na de eerste schoolsluiting dan vóór de coronamaatregelen.

Bron: Mulier Instituut