Netcongestie in Alkmaar voor bedrijven

Naar aanleiding van vragen over netcongestie en problemen met bedrijven en bedrijfsverplaatsingen heeft de gemeente Alkmaar aangegeven dat zij in november geen informatie had over de gevolgen van de transportbeperking voor kleinverbruikaansluitingen. Bij netcongestie is de vraag naar transport van elektriciteit groter dan de transportcapaciteit van het net. Liander had toen alleen een transportbeperking afgegeven voor bedrijven die een aanvraag hadden gedaan voor een nieuwe- of uitbreiding van de grootverbruikaansluiting.

Liander heeft de gemeente eind januari geïnformeerd over netcongestieproblematiek bij de voorziene ontwikkeling van nieuwbouw aan het Zeglis, ook wel bekend als Overdie fase 1. Voor deze ontwikkeling geldt dat er meerdere zaken zijn die op dit moment ontwikkeling in de weg staan, waaronder de netcongestie. Er is op dit moment geen informatie bekend dat netcongestie bij andere woningbouwprojecten voor een probleem zorgt.

Alkmaar is met de IJzerwerf, Sterkbeton en Witsen in gesprek over verplaatsing van deze bedrijven naar het bedrijventerrein Boekelermeer. Het is voor deze bedrijven voorlopig niet mogelijk om een nieuwe grootverbruikaansluiting te krijgen en er wordt met deze bedrijven gekeken naar een alternatieve oplossing. Ook Stadswerk072 verhuist over een aantal jaren naar de Boekelermeer. Momenteel wordt onderzocht wat de transportbeperking op de Boekelermeer betekent voor de nieuwe vestiging.