Nieuwe archiefstukken openbaar bij Regionaal Archief Alkmaar

Jaarlijks worden in januari archiefstukken openbaar die eerder waren afgeschermd. In 2023 gebeurt dat ook weer bij het Regionaal Archief in Alkmaar.

De meeste documenten die aan het archief worden overgedragen, kunnen direct door iedereen worden bekeken. Soms wordt de openbaarheid van documenten nog beperkt, om persoonlijke of bedrijfsgegevens te beschermen. 

Dat kan voor maximaal 75 jaar. Als de afgesproken termijn is verstreken, worden ze met ingang van het jaar daarop openbaar. Van de archiefstukken die in 2023 openbaar worden gemaakt gaan veel daarvan over de directe nasleep van de Tweede Wereldoorlog. 

Het gaat om tientallen archiefstukken die eerder niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, konden worden geraadpleegd. De oudste archiefstukken die openbaar worden, komen uit 1947.

Bijvoorbeeld een dossier met de beschrijving ‘Jodenvervolging’ uit het archief van de gemeentepolitie van Alkmaar. Het bevat de administratie, die tot 1947 doorloopt, rond het vorderen van de huizen en achtergelaten goederen van alle joodse Alkmaarders.

Andere voorbeelden zijn notulen van kerkbesturen of bedrijfsgegevens. Deze en nog veel meer openbaar geworden archiefstukken zijn vanaf dinsdag 3 januari op te vragen voor inzage.

Dit kan in de studiezaal van het Regionaal Archief, aan de Bergerweg 1 in Alkmaar. De studiezaal is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie: www.archiefalkmaar.nl.
Foto: aangeleverd