Alkmaar · 14 juni 2024

Nieuwe Stedelijke Mobiliteitsvisie tot 2040

Nieuwe Stedelijke Mobiliteitsvisie tot 2040

Door te bouwen blijft Alkmaar groeien. De verwachting is dat Alkmaar tot 2040 groeit met nog eens 20.000 nieuwe inwoners. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners zich prettig, veilig en op elke manier kunnen verplaatsen in onze gemeente is de Stedelijke Mobiliteitsvisie opgesteld die vooruitblikt op wat Alkmaar nodig heeft om een verkeersveilige, bereikbare en leefbare stad te zijn.

Groei is goed, maar brengt ook uitdagingen met zich mee
Om de groei van de stad waar te kunnen maken, is het ook belangrijk dat we de mobiliteit mee laten groeien. Alkmaar ziet dat de groei van de stad op sommige momenten leidt tot drukte en stagnatie in het verkeer, met name in en rondom het centrum. Wethouder Mobiliteit, Christiaan Peetoom: “Leefbaarheid en verkeersveiligheid staan voor ons voorop. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Daarom pakken we de mobiliteitsuitdagingen proactief aan, zodat Alkmaar ook in de toekomst veilig en soepel bereikbaar blijft voor iedereen.”

Alle vervoersmiddelen gelijk aan elkaar
De Stedelijke mobiliteitsvisie biedt een integrale aanpak waarbij alle vervoerswijzen gelijkwaardig behandeld worden. Dit betekent dat inwoners, bezoekers en werknemers zelf kunnen bepalen hoe zij zich verplaatsen. Alle vervoersmiddelen doen mee in de Alkmaarse mobiliteit en zij zijn gelijkwaardig.

Participatie staat centraal
De visie is tot stand gekomen met uitgebreide participatie. Maar liefst 1600 mensen vulden een enquête in en er vonden gesprekken plaats op straat en tijdens bijeenkomsten. “We hebben de input van onze inwoners, ondernemers en bezoekers nadrukkelijk meegenomen in deze visie”, benadrukt Christiaan Peetoom. Een concreet voorbeeld uit de participatie is de aanpassing van de maximumsnelheid op de Singels naar 30 km/u. Dit gebeurt volgens het Alkmaarse principe, waarbij fysieke herinrichting voorafgaat aan snelheidsaanpassingen.

Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Wanneer de gemeenteraad de Stedelijke Mobiliteitsvisie heeft vastgesteld kunnen er vervolgstappen gezet worden zoals het opstellen van een Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Deze agenda zal de weg voorwaarts uitzetten voor de vormgeving van mobiliteit in de komende jaren. Om duidelijk aan te geven waar en hoe de ontwikkelingen verlopen, komt er een webpagina waarop alle informatie over de totstandkoming van de Stedelijke Mobiliteitsvisie staat. Deze wordt aangevuld met de projecten van de uitvoeringsagenda.

error: Content is protected !!