Nog geen voorstel voor opvang vluchtelingen aan Robonsbosweg in Alkmaar

Het Alkmaarse college was van plan nog om dit jaar een raadsvoorstel inzake de opvang van vluchtelingen aan de Robonsbosweg klaar te hebben.

Bij het het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers verloopt het contact op een positieve wijze en ook het Rijksvastgoedbedrijf is inmiddels betrokken bij gesprekken, maar van een echte duidelijke plan is nog geen sprake. De behandeling van een raadsvoorstel in januari 2023 wordt daarom als onhaalbaar ingeschat.

De komende tijd vervolgt het college de gesprekken en is hoopvol dat er zo spoedig mogelijk een voorstel voor heringebruikname van de Robonsbosweg zal zijn.