NS en Provincie Noord-Holland investeren 4 mln in bereikbaarheid

De provincie Noord-Holland en NS hebben samen projecten geselecteerd in 9 gemeenten. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Samen met de NS investeren weop en rond stations. Met deze investering wordt bijvoorbeeld het fietsparkeren uitgebreid op een aantal stations, worden stationsgebieden beter ingericht en P&R locaties uitgebreid en vergroend.”

Er wordt geïnvesteerd in het uitbreiden van fietsenstallingen. Station Heiloo kampt bijvoorbeeld met een tekort aan fietsparkeerplekken. Daar wordt het aantal plekken uitgebreid, waardoor meer mensen met de fiets naar het station kunnen komen. Tevens worden OV-fietsen op stations geplaatst waar deze nog niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld bij station Wormerveer en station Zaandijk Zaanse Schans.

In Heemskerk wordt het stationsplein opnieuw ingericht en daarmee toegankelijker gemaakt voor reizigers. En in Schagen wordt de P&R uitgebreid zodat er meer mensen hun reis met het OV kunnen vervolgen.

Regionale Ontwikkel Agenda            
De bovengenoemde investeringen sluiten aan bij de samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeenten, NS en ProRail aan regionale strategieën voor een aantal treintrajecten, de Regionale Ontwikkel Agenda. Per traject maken partijen afspraken in een gezamenlijk actieprogramma. Met als doel de ontwikkelingen rondom OV knooppunten, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en het OV, in samenhang te bekijken. Daarbij ligt de focus op de directe omgeving.