Onderzoek overstappunten stations Alkmaar en Alkmaar Noord

In Alkmaar waren er afgelopen jaar 2 overstappunten bij stations Alkmaar en Alkmaar Noord. In april vorig jaar ging de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland in gesprek met reizigers en mensen in de omgeving.

De gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland onderzochten toen welke mensen een overstappunt (mobiliteitshub) wilde gebruiken, waarom zij dat deden en wat voor soort deelmobiliteit zij wilde gebruiken. Dit onderzoek bestond uit gesprekken met aanbieders van deelmobiliteit, gesprekken met reizigers op de stations Alkmaar en Alkmaar Noord en gesprekken met bewoners en bezoekers van de omliggende wijken.

Overstappunten (mobiliteitshubs)

Een mobiliteitshub of hub is een plek om over te stappen op verschillende vervoermiddelen, bijvoorbeeld van trein op deelauto of van bus op deelfiets. Hierdoor nemen reismogelijkheden toe en is niet altijd een eigen vervoermiddel nodig. Bij een hub kunnen meer voorzieningen zijn, zoals een pakketpunt of horecagelegenheid.

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. We willen wonen en werken in een leefbare omgeving, met voldoende ruimte voor ontspanning, groen en een schone lucht. Met overstappunten zorgt de provincie voor meer mobiliteitsopties, waarmee we de bereikbaarheid van een gebied kunnen behouden en verbeteren.

Experiment

De overstappunten zijn een experiment. Dit jaar testen de gemeente, betrokken bedrijven en de provincie namelijk verschillende vormen van deelmobiliteit en doen ervaring op met digitale vindbaarheid, herkenbaarheid en bewegwijzering.

Naast onderzoek naar reizigers en de omgeving wordt momenteel onderzocht welke diensten aangeboden worden bij de stations Alkmaar en Alkmaar Noord. Opties zijn: een uitbreiding of toevoeging van elektrische deelauto’s en mogelijkheid voor opladen van de auto’s, elektrische deelfietsen, deelbromfietsen, parkeervakken voor deelfietsen en deelbromfietsen, pakketkluizen en wachtvoorzieningen met zonnepanelen.

In 2023 komt er ook een overstappunt op Alkmaar Overstad.

Samenwerking

Het experiment is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar, Connexxion (busvervoer), NS (treinvervoer en OV-fietsen), Greenwheels (deelauto’s), Mobipunten (aanbod van deelmobiliteit), Cirqulus (zonnepanelen), de Buren (pakketdiensten) en Smartmile (pakketdiensten).

Meer informatie

Reizigers en omwonenden met vragen over het experiment of het onderzoek kunnen terecht bij het Servicepunt van de provincie via 0800 – 0200 600 (gratis) of per e-mail via servicepunt@noord-holland.nl.