Ontzet-wandeling, thema: ‘Alkmaar en de wereld’

Vanuit de gemeente kwam het verzoek om mee te denken over de invulling van een feestelijk programma in het kader van 450 jaar Alkmaars Ontzet en het ontstaan van Nederland. Centrale thema’s daarbij zijn de waarden verscheidenheid, vrijheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de eerste wandeling in deze reeks.

In de 450 jaar dat ‘Nederland’ zou bestaan zijn er altijd veel contacten geweest met andere delen van de wereld. In 1573 vochten Alkmaarders zich vrij van onze Spaanse koning, maar we werden later ook weer bezet door Franse en Duitse legers. Sporen van deze oorlogen vinden we nog terug in bolwerken, bunkers en een Bathbrug. We voerden oorlogen en dreven handel. Ons land bouwde in de 17de eeuw een koloniaal rijk op en was dus zelf ook veroveraar en bezetter. Ook Alkmaarders waren op een of andere manier daarbij betrokken, van hoge VOC-ambtenaren tot arbeiders aan de lijnbanen.

Nederland en dus ook Alkmaar heeft door de eeuwen heen onderdak geboden aan kooplieden, vluchtelingen en mensen op zoek naar een beter bestaan. We komen Franse namen tegen, en Spaanse en Duitse. In de tweede helft van de twintigste eeuw kwamen ook veel mensen van buiten Europa naar Alkmaar. Zo vinden we er nog steeds een grote verscheidenheid aan sporen van buitenlandse invloeden, die samen ook het moderne Alkmaar maken.

In deze wandeling nemen we u mee langs een synagoge, langs kledingzaken met Duitse namen, langs huizen in Lodewijk XVI-stijl, winkels met ‘sale’ in de etalage en restaurants met uitheemse keuken. We starten dan ook op een plek die naar het buitenland verwijst: het Canadaplein. Loopt u mee op maandag 8 mei, 19.00 uur?

Marlies ten Berge, HVA


De wandeling vindt plaats op 8 mei 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf het Canadaplein. U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

Tot 8 mei. Wees op tijd!