Overgang van Parkeerservice naar P1 in Alkmaar succesvol afgerond

De gemeente Alkmaar gaf niet zo heel lang geleden aan dat de overgang van Parkeerservice naar P1 in eerste instantie wat problemen gaf. Uiteindelijk is dat succesvol afgerond. Bewoners en bedrijven hebben hier weinig tot geen hinder ondervonden. De problemen waren vooral gebreken in de overdracht van informatie van de oude naar de nieuwe dienstverlener. Deze problemen zijn volgens de gemeente snel en adequaat opgelost.

Het digitale vergunningensysteem, inclusief digitale bezoekersregeling, zijn goed ontvangen en de bezoekersapp wordt, met ongeveer 23.000 transacties per maand, intensief gebruikt. Eind dit jaar gaat nog een klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden om input te krijgen voor verdere verbetering en aanscherping van de dienstverlening.