Papieren bezoekersparkeerkaart in Alkmaar blijft onvoorwaardelijk bestaan

Vanwege vragen over over de papieren bezoekersparkeerkaart in de commissie Ruimte heeft de gemeente Alkmaar ter verduidelijking de zaken nog een op eens rijtje gezet. De papieren bezoekerskaart is bedoeld om één bezoeker te laten parkeren.

Voor 2020 was de papieren bezoekersvergunning in eerste instantie afgeschaft, maar vanwege problemen bij het destijds nieuwe digitale E-loket is de papieren bezoekerskaart in 2020 toch verlengd en in 2021 weer ingevoerd.

Later is besloten dat als de klanttevredenheid over het het digitale systeem een 7 zou scoren de afweging zou worden gemaakt over de afschaffing van de papieren bezoekersvergunning. In het coalitieakkoord echter dat de papieren bezoekerskaart gehandhaafd blijft.

De eerder genoemde klanttevredenheid van minimaal een 7 is door het college niet meer als voorwaarde gesteld. De papieren bezoekerskaart blijft dus bestaan.