Alkmaar · 8 juli 2024

Proef ligplaatsvergunningen binnenstad Alkmaar start in 2025

Vaarseizoen 2024 gaat van start

Vanaf 2025 start een proef voor ligplaatsvergunningen in de Lindegracht, Oudegracht, Baangracht, Kooltuin, Mient en Verdronkenoord. Dan is het in dit gebied alleen toegestaan om met een vergunning een vaartuig aan te leggen. De proef wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad en is voor de duur van één jaar in het vaarseizoen 2025. Na de proef wordt besloten of dit wordt omgezet naar definitieve vergunningen. De gemeente faciliteert de ligplaatsen waardoor alle ligplaatsen hetzelfde zijn ingericht en de grachten er netjes uitzien.

bootje op het water met toren en gebouw op de achtergrond

Aanleiding ligplaatsvergunningen

De Alkmaarse grachten en andere waterwegen zijn naast beeldbepalend een bron van vermaak en recreatie. De binnenstad is een gebied met beperkte ruimte op en rondom het water. Veel vaartuigeigenaren en waterrecreanten maken er graag gebruik van. Naast gezelligheid zorgt de drukte voor de nodige opstoppingen en komt het onze mooie grachten niet altijd ten goede. De gemeente investeert de komende jaren in een aantrekkelijk, schoon en veilig openbaar gebied. Waarbij de grachten en waterwegen toegankelijk zijn en blijven, ligplaatsvergunningen dragen hieraan bij.

Hoe vraag je een ligplaatsvergunning aan?

Inwoners die interesse hebben in een vaste ligplaatsvergunning aan de Lindegracht, Oudegracht, Baangracht, Kooltuin, Mient en Verdronkenoord kunnen zich aanmelden bij: varen@alkmaar.nl. Dit moeten zij voor 31 oktober 2024 doen. De gemeente geeft voorrang aan inwoners van de gemeente Alkmaar met vaartuigen die in dit vaarwater liggen. Daarna komen inwoners aan de beurt, die daar graag een ligplaats willen. De gemeente wijst een plek toe.

Kosten ligplaats

In de proefperiode geldt een lager tarief van € 8,33 euro per kadewal meter per jaar. Er wordt gerekend met boxmaten van 6, 8 en 10 meter. Na de proefperiode wordt het tarief opnieuw berekend. Het nieuw vast te stellen tarief moet kostendekkend zijn.

Kaders ligkaart vaartuigen, afmeerconstructies en steigers

Naast de proef stelde de gemeenteraad kaders vast voor de (vaar)wateren van de gemeente Alkmaar. Deze bieden duidelijkheid over waar mensen een vaartuig langdurig mogen neerleggen en waar zij een afmeerconstructie en/of steiger mogen plaatsen. De kaders gelden voor alle wateren van de gemeente Alkmaar. De kaders worden de aankomende tijd verder uitgewerkt.

Informeren eigenaren

De gemeente informeert eigenaren van een drijvend object en/of vaartuig die ligt in het proefgebied. Zij doen dit door een brief vast te maken aan het object of/en het vaartuig.  
Volg de ontwikkelingen over de proef via www.alkmaar.nl/denkmeeovervaren.

Heeft u vragen? Mail dan naar varen@alkmaar.nl of bel naar 14072.

error: Content is protected !!