Raadsinformatiebijeenkomst over asielopvangbeleid in Alkmaar

In Alkmaar vindt komende week een raadsinformatiebijeenkomst over in het asielopvangbeleid in Nederland plaats. In deze bijeenkomst zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over Europese en nationale ontwikkelingen die effect hebben op de regionale en vooral ook lokale opdracht wat betreft de opvang en integratie van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden.

Er worden daarbij korte inhoudelijk presentaties gegeven door Niels Drost, onderzoeker en Rusland-Oekraine deskundige, van Clingendael en door Jasper Sterrenburg, programmaleider asiel, van de VNG. Dat programma gaat ook over samenwerking met de veiligheidsregio en COA met betrekking tot zowel Oekraïense ontheemden als ‘reguliere’ asielzoekers, de ontwikkelingen rondom spreidingswet, maar ook bijvoorbeeld rondom inburgering en huisvesting statushouders.

De informatie die tijdens de bijeenkomst besproken wordt zal door het college en de raad meegenomen worden in de besluitvorming over het mogelijk huisvesten van asielzoekers in het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg.