Tegemoetkoming energiekosten van maatschappelijke instellingen in Alkmaar vastgesteld

Op 4 april heeft het college van Alkmaar nadere regels van de regelingen ’tegemoetkoming meerkosten energie’ en ’tegemoetkoming energiebesparing en verduurzamingsmaatregelen’ vastgesteld. Dat kon omdat de status van dit collegevoorstel door alle fracties als niet controversieel is bestempeld.

Met dit besluit worden beide regelingen met ingang van 17 april van kracht. Voor Alkmaarse maatschappelijke instellingen geeft dit duidelijkheid in de tegemoetkoming van hun energielasten en het verduurzamen van hun accommodaties.

Kermisexploitanten komen niet in aanmerking vanwege het uitgangspunt dat commerciële partijen uitgesloten zijn voor de regelingen en hetzelfde geldt voor fitness. Tegelijkertijd is de regeling weer toegankelijk geworden voor instellingen in monumentale panden als kerken of culturele instellingen.

Bron: Mediapartner: BeatFM.nl