Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor seksueel getinte berichten Alkmaarse gymleraar

De rechtbank Noord-Holland heeft een 27-jarige man veroordeeld die van 23 april tot en met 24 juni 2022 seksueel getinte berichten, foto’s en video’s stuurde naar een 16-jarig slachtoffer en haar bewoog hetzelfde aan hem te sturen. De verdachte was destijds de gymleraar en oud-mentor van het slachtoffer op een school in Alkmaar. De verdachte krijgt zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Tijdens de proeftijd moet de man zich laten behandelen. Verder moet de man 160 uur taakstraf verrichten en het slachtoffer een schadevergoeding van 1.000 euro betalen. 

Seksueel getinte berichten

De verdachte en het slachtoffer stuurden elkaar in die periode seksueel getinte berichten via Instagram en Snapchat. Het slachtoffer stuurde onder andere foto’s van zichzelf in bh en ondergoed aan de verdachte. De verdachte stuurde haar op zijn beurt foto’s en video’s van zichzelf waarop hij onder andere seksuele handelingen verrichtte. Aan deze berichten kwam een einde toen een vriend van het slachtoffer naar buiten trad en melding deed bij de zorgcoördinator van de school.

De 10 jaar oudere verdachte was de gymleraar en oud-mentor van het slachtoffer. Er was daarom sprake van overwicht. Kort voor hun gesprek bij de zorgcoördinator, eiste de verdachte van het slachtoffer om in zijn bijzijn alle berichten te verwijderen. Ook hieruit blijkt het overwicht van de verdachte.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verleiden van een minderjarige. Hij heeft misbruik gemaakt van het aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hen en van het feit dat hij haar gymdocent en oud-mentor was. Verdachte heeft verklaard dat het slachtoffer hem als eerste een bericht stuurde en dat hij hierin is meegegaan en het initiatief dus bij haar lag. Zelfs al zou dit zo zijn, dan maakt dat niet uit voor de strafbaarheid. Minderjarigen bevinden zich in een gevoelige ontwikkelingsfase van hun leven. Zij genieten daarom op seksueel gebied bescherming tegen oudere, verder ontwikkelde volwassenen, zoals de verdachte. In zijn rol als docent had hij haar die bescherming moeten bieden. Dat het slachtoffer psychische schade heeft opgelopen is duidelijk geworden uit de slachtofferverklaring die haar advocaat tijdens de zitting heeft voorgedragen.

De verdachte heeft ter zitting wat betreft de rechtbank een berekenende verklaring afgelegd. Enerzijds gaf hij aan dat hij inziet dat hij fout is geweest, anderzijds verklaarde hij op essentiële punten anders dan het slachtoffer en in zijn voordeel. Ook gaf hij op prangende vragen geen antwoord omdat zijn geheugen hem in de steek zou laten. De rechtbank is dan ook niet overtuigd dat de verdachte het schadelijke van zijn handelen volledig inziet. De verdachte had als volwassene – en al helemaal als docent en oud-mentor – verstandiger moeten zijn en zodra de gesprekken een seksuele lading kregen, dit onmiddellijk een halt toe moeten roepen. 

Voorwaardelijke gevangenisstraf

De officier van justitie heeft ter zitting een gevangenisstraf van 6 weken geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk. De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf echter niet passend is. Wel legt de rechtbank een voorwaardelijke straf op. De verdachte is gebaat bij (psychische) hulpverlening. Hij is nu op eigen initiatief onder behandeling. Het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou het hulpverleningstraject doorkruisen. De rechtbank acht dat niet in het belang van de verdachte, noch in het belang van de maatschappij.

Aan de voorwaardelijke straf is een proeftijd van twee jaar verbonden. Tijdens de proeftijd moet de man zich laten behandelen. Verder moet de man 160 uur taakstraf verrichten en het slachtoffer een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.