Tijdelijke oplossing Huisvestingsverordening Alkmaar door politieke situatie

Op 1 juli 2023 vervalt in alle gemeenten van de regio Alkmaar de Huisvestingsverordening van rechtswege. Ook na 1 juli is er echter behoefte aan dergelijke regels. Door de politieke situatie in Alkmaar kon de tekst van de nieuwe verordening niet worden afgerond. Voor Alkmaar wordt daarom een tijdelijke oplossing voorgesteld.

De raad wordt voorgesteld om de huidige Huisvestingsverordening ongewijzigd opnieuw vast te stellen voor de periode vanaf 1 juli 2023. Zodra er een nieuw college is kunnen de keuzes voor de nieuwe verordening worden gemaakt. Dat betekent wel dat er per 1 juli 2023 twee verschillende Huisvestingsverordeningen van kracht binnen Regio Alkmaar en dat leidt ertoe voor vrijkomende woningen in Alkmaar andere regels gelden voor het aanbieden en het selecteren van de huurders.

Dit is een tijdelijke situatie. De raad kan er overigens ook voor kiezen de nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Bron: Beatfm.nl