Totdat mobiliteitsvisie klaar is, voorkomen parkeeroverlast deelvervoer in vergunning in Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft van de raad via een motie opdracht gekregen in de nieuw op te stellen mobiliteitsvisie een hoofdstuk op te nemen over deelvervoer en de benodigde kaders daarvoor na klachten van inwoners.

Tot die tijd zou op grond van algemeen plaatselijke verordening bij het afgeven van een nieuwe vergunning als voorwaarde opgenomen moeten worden dat parkeeroverlast tegengegaan moet worden. Alkmaar heeft nu aangegeven dat tot die mobiliteitsvisie er is, er extra aandacht zal zijn voor het voorkomen van parkeeroverlast.

Via de vergunning zal voorgeschreven worden hoe parkeeroverlast moet worden geminimaliseerd. Overigens is er van overlast van de enige aanbieder in de gemeente Go Sharing geen sprake meer omdat zij vorig jaar november besloot zich terug te trekken uit Alkmaar.

Bron:Beatfm.nl