Woningen Oostwijk Koedijk te beschermen tegen afbraak door aanwijzing tot beschermd stadsgezicht

Het college van Alkmaar en Woonwaard hebben de afgelopen jaren geregeld contact gehad over de ontwikkelingen rondom Oostwijk Koedijk. Er is voor die wijk een sloopplan geweest, een renovatieplan, een plan voor behoud en collectieve en individuele verkoop.

De stand van zaken is dat Woonwaard van de totaal 38 woningen in Oostwijk 30 vooroorlogse woningen afstoot via verkoop. De aanname van lokale partijen OPA en SPA dat vastgelegd is dat de wijk Oostwijk tot beschermd stadsgezicht is verklaard is onjuist. Hierover is namelijk geen besluit genomen, doordat het agendapunt is ingetrokken vanwege afwezigheid van een dossierhouder in het college.

Om de woningen te behoeden voor afbraak en om te kunnen sturen op een uniform straatbeeld is voor Oostwijk de aanwijzing tot een gemeentelijk beschermd stadsgezicht een mogelijk middel. Wanneer de gemeenteraad zou besluiten tot aanwijzing, dan geldt voor afbraak namelijk per direct een vergunningplicht met de mogelijkheid tot het vaststellen van bijbehorende regels.

Bron:Beatfm.nl