Misschien komt er toch nog woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meevaller

Dat was zowel voor Paul Ruis (Groet) als voor Els Mizee en Theo van Velzen (Egmond-Binnen) een meevaller. ‘ We hebben nu in ieder geval weer het gevoel dat de deur toch nog op een keer staat,’ aldus dit trio dat de inwoners van respectievelijk Groet en Egmond-Binnen vertegenwoordigden bij het gesprek.

Frustraties begrijpelijk

Gedeputeerde Cees Loggen heeft begrip voor de frustraties van deze inwoners. ‘Als je je zo inzet om iets voor elkaar te krijgen en je hebt het gevoel dat de deur voor je neus wordt dichtgegooid, kan ik me daar alles bij voorstellen. Maar daar staat tegenover dat het maken van dit soort ingrijpende plannen wel in samenspraak met betrokkenen hoort te gaan. Daar hoort de Provincie ook bij, zeker als het, zoals in dit geval, om een plan in een Buitengewoon Provinciaal Landschap (BPL) gaat.’

‘Ontgrenzen’

In zo’n BPL is een aantal waarden samengevoegd: van ecologische waarde tot aardkundige waarde en van natuurlijke waarde tot landschappelijke en archeologische waarde. Maar Loggen wil daarmee niet op voorhand al zeggen dat niets mogelijk is in zo’n aangewezen BPL. ‘Er is een mogelijkheid om zo’n gebied te ‘ontgrenzen’. Maar daarvoor moeten dan goede argumenten worden aangegeven. En alle argumenten en belanghebbenden moeten worden meegewogen.’

‘Verzoek tot wijziging’

Er bestaat namelijk een mogelijkheid tot een zogenaamd ‘verzoek tot wijziging’ van de Omgevingsverordening NH2020. Dat is het document waarin voor onze provincie alles is vastgelegd. Tenminste, het document waarin de visie van de Provincie op onze leefomgeving is geformuleerd, gebaseerd op alle input, inclusief alle van bovenaf opgelegde regels. Loggen: ‘Wij gaan niet over al die waarden in zo’n BPL bijvoorbeeld. Zo’n verzoek tot wijziging kan worden ingediend als het bijvoorbeeld gaat om een ‘groot openbaar belang’, er ‘geen (goed) alternatief’ bestaat en er ‘gecompenseerd’ kan worden. Dan zou het mogelijk kunnen zijn om van een BPL-bestemming af te wijken. Dat gaan we nu gezamenlijk bekijken.’

Is wonen dan niet heel duidelijk zo’n groot, openbaar belang?

Loggen: ‘Wonen is zeker een groot belang, maar ‘ook openheid van het landschap’ wordt zeer gewaardeerd, net als een waardering als ‘weidevogelgebied’. Met sommige waarden kunnen we net iets flexibeler omgaan dan met andere. Het is en blijft echter een lastige afweging van al die diverse, uiteenlopende belangen. Ik ga er echter van uit dat mijn opvolger bij de Provincie met de gemeente Bergen en (vertegenwoordigers van) de inwoners samen om tafel gaan om alle aspecten te bezien en tot een conclusie te komen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat het niet doorgaat, maar dan hebben we wel alles nog eens bekeken en afgewogen.’

De Provincie hecht in haar communicatie aan de slogan ‘sterke kernen, sterke regio’s’. Maar als er straks geen supermarkt meer zou kunnen zijn, omdat er niet genoeg mensen meer wonen – want er zijn geen huizen bijgebouwd –  wat blijft er dan nog van de kern Egmond-Binnen over?

Loggen: ‘Samen met de gemeente gaan we daar onze visie op formuleren en duidelijk maken. Samen optrekken is het credo. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Er zijn dus nog wel wat randvoorwaarden, maar desalniettemin lijkt de deur voor woningbouw voor Egmond-Binnen en Groet op een kier te staan. Het is echter wel een klein kiertje…

Het bezoek van gedeputeerde Cees Loggen was nog een voortvloeisel van een eerder wegens ziekte afgezegd bezoek. Deze keer was er niet genoeg tijd om bijvoorbeeld een rondje Egmond te maken, maar Loggen heeft wel uitgebreid de tijd genomen en gesproken met de vertegenwoordigers uit Egmond-Binnen en Groet. Na de verkiezingen komt Loggen overigens niet meer terug als statenlid; hij is niet meer verkiesbaar.

Foto (redactie): 1. Gedeputeerde Cees Loggen (midden) met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos-Bakker. 2. Van links naar rechts: Lars Voskuil, Yvonne Roos-Bakker, Theo van Velzen, Cees Loggen, Els Mizee en Paul Ruis.

Bron: Flessenpostuitegmond.nl