Bezwaren tegen opvang Oekraïners op één plek in gemeentehuis Heiloo

Het voorstel voor realisatie van een tijdelijke opvanglokatie voor Oekraïners in het gemeentehuis Heiloo is maandag in de commissievergadering van de gemeenteraad besproken. Het is de bedoeling om in de rechtervleugel van het gemeentehuis 89 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden voor een periode van maximaal twee jaar te creëren.

De buurtvereniging Van Aostastraat had wel bezwaren tegen de opvang van de grote hoeveelheid op één plek in Heiloo. Zij vindt dit een onevenredige belasting van de buurt en pleit voor spreiding van opvang door het hele dorp. De consequenties zijn onbekend en zij vraagt zich ook af of er een plan is als dit problemen oplevert.

Er is tot voor kort ook nauwelijks betrokkenheid geweest van omwonenden bij deze plannen voor opvang en zij hebben gevraagd om een informatieavond. Ook het tijdelijke karakter van de opvang wordt in twijfel getrokken. Overigens lijkt de politiek in Heiloo niet tegen de opvang in het gemeentehuis, maar vroeg wel om de buurt bij de plannen te betrekken.

Bron:Beatfm.nl