Reconstructie Vennewatersweg Heiloo met geluidreducerend asfalt

De gemeente Heiloo heeft besloten de reconstructie van de Vennewatersweg uit te voeren volgens het definitief wegontwerp zoals vastgelegd in het vastgestelde Bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg.

Bij de reconstructie zal tussen de oostelijke tunnelmond van de spoortunnel en de rotonde met de Kennemerstraatweg speciaal geluidreducerend asfalt worden gebruikt van het type SMA-NL8 G+.