Boswachters vragen aandacht voor rust in het broedseizoen: houd rekening met ‘Kraamkamer Natuur’

Het is duidelijk zichtbaar in de natuur: de knoppen aan bomen en struiken schieten de lucht in en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn bij een bezoek aan de natuur. Boswachter Anne Albers van Landschap Noord-Holland: ‘Blijf op de paden, laat geen afval achter en houd rekening met kwetsbare dieren in natuurgebieden.”

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten en hazen raken in de stress. 

Boswachter Anne Albers van Landschap Noord-Holland: “Het broedseizoen is hèt seizoen in de dierenwereld waarin allerlei dieren zich voortplanten om hun populatie in stand te houden. Ze hebben dan tijd nodig om voedsel te zoeken voor zichzelf, de broedende partner en voor alle jongen. En dus is rust in die gebieden extra belangrijk. Van stress schrikken dieren enorm. Dit kost onnodige energie, die ze hard nodig hebben voor het verzorgen en beschermen van de jongen. Daarom een dringend verzoek aan alle bezoekers om zich aan de regels te houden: blijf op wegen en paden. Voel je te gast in de natuur en bewonder al haar schoonheid. Daar waar honden zijn toegestaan, houd deze altijd aan de lijn.”

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust en afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli 2023.

Genieten

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars en fietsers om van de natuur te genieten. Ter plaatse of op onze website staat per gebied aangegeven of er speciale afsluitingen of andere bijzonderheden zijn in verband met het broedseizoen.