29 vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling

NOORD – HOLLAND – In de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) meldden zich tot nu toe 29 vuurwerkslachtoffers met brandwondenletsel. Hiermee is het totale aantal slachtoffers vergelijkbaar met vorig jaar. Een groot deel van de slachtoffers werd veroorzaakt door carbidschieten.

Na 1 januari komen er nog steeds nieuwe patiënten binnen. Sommige patiënten worden namelijk eerst opgevangen in een ander ziekenhuis of bij de huisarts, waarna ze voor een vervolgbehandeling worden doorverwezen naar een brandwondencentrum. Belangrijk, want een juiste en snelle behandeling van ernstige brandwonden voorkomt vaak onnodig leed.

Artsen in het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben één vuurwerkslachtoffer behandeld tijdens de jaarwisseling.

Alle drie de brandwondencentra zagen in november de eerste vuurwerkslachtoffers al binnenkomen. Dit waren voornamelijk jongens tussen de 10 en 14 jaar. Zij liepen derdegraads brandwonden op door ‘kindervuurwerk’, veelal door stampen hierop, aangezet door TikTok-challenge. In veel gevallen was zelfs een operatie nodig voor een goed herstel.

De Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam bieden op drie locaties top specialistische zorg voor zowel volwassenen als kinderen met ernstige brandwonden. Deze drie brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken intensief samen in de Alliantie Brandwondenzorg Nederland. Samen streven ze naar effectieve preventie van brandwondenletsel en de best mogelijke behandeling aan en zorg voor patiënten met brandwonden.