Beheerplannen voor 4 Natura 2000-gebieden aangepast en ter inzage

NOORD-HOLLAND – Voor natuurgebieden Eilandspolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Polder Westzaan en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder zijn de beheerplannen om natuurgebieden te beschermen aangepast.

Deze natuurgebieden liggen in 4 Natura 2000-gebieden. In de plannen staat wat er moet gebeuren om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen en wie dat doet. Het maakt daarnaast duidelijk welke activiteiten onder welke voorwaarden mogen plaatsvinden.

Er is in de beheerplannen meer aandacht voor natuurbeheer, het verbeteren van de waterkwaliteit en het afschermen van kwetsbare leefgebieden voor vee door rasters of sloten. Daarnaast heeft het Rijk bepaald dat sommige doelen uitgebreid of in kwaliteit verbeterd moeten worden

Alle 4 de ontwerp-Natura 2000-beheerplannen liggen van 17 maart tot en met 27 april 2023 ter inzage. Iedereen die dat wil kan in deze periode op het ontwerp reageren. 

De ontvangen zienswijzen worden beoordeeld, voorzien van een reactie en opgenomen in een zogenaamde Nota van Beantwoording. Daarna nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de beheerplannen.

Op www.noord-holland.nl/natuurversterking staat meer informatie over hoe de provincie Noord-Holland haar 19 Natura 2000-gebieden beheert en versterkt.

Foto: aangeleverd