Boeren in Noord-Holland in de knel

NOORD-HOLLAND – De nieuwe stikstofmaatregelen die landbouwminister Adema afgelopen vrijdag heeft aangekondigd, raken de boeren in het grootste deel van Noord-Holland extra hard. 

Nederlandse boeren mogen door de zogenoemde derogatieregeling meer mest uitrijden dan andere Europese boeren en de norm eigenlijk toestaat. 

Deze Europese regeling zou in 2026 stoppen na een overgangsfase. Minister Adema maakte de boeren bekend dat een aantal beperkende maatregelen in deze fase op 1 januari 2024 zou ingaan. 

De Europese Unie is echter al langer ontevreden over de waterkwaliteit in landbouwgebieden in Nederland. Daarom is de minister gesommeerd de nieuwe maatregelen al op 1 januari 2023 in te voeren.

Om de waterkwaliteit te verbeteren mogen veehouders en akkerbouwers de eerste drie meter vanaf waterwegen niet meer bemesten. Dat kan zomaar vier à vijf procent van de grond zijn die niet meer bemest mag worden. 

“In Noord-Holland mag volgens de nieuwe maatregelen tien procent minder mest worden uitgereden,” zegt Jack Rijlaarsdam, deskundige in het stikstofdossier voor belangenorganisatie LTO in Noord-Holland.

Rijlaarsdam komt zo aan een totaal van zo’n 15 procent minder bemesting op zijn grond. “We worden eigenlijk gechanteerd. Als we namelijk niet luisteren wordt de hele derogatie niet meer afgegeven en is er ook geen afbouwfase meer.”

“Dit is landbouwkundig volledig tegenstrijdig, dat krijg je als je iemand naar Brussel stuurt die niet weet wat hij doet”, vertelt melkveehouder Gerard Veldt uit Castricum aan NH Nieuws.

De bedrijfsplannen voor dit jaar kunnen niet zomaar worden aangepast. Veldt is daarom bang dat het hem veel geld gaat kosten: “Ik kon altijd alle mest op mijn eigen land kwijt.” 

“Nu moet ik mest gaan afvoeren en er weer dure kunstmest voor terug kopen. Ik verwacht dat me dit zeker 20.000 euro gaat kosten en misschien nog wel meer.”

Bron: NH Nieuws