Lezing Esther Rommel – Behoud van het Landschap

Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland, geeft lezing in de Tuin van Kapitein Rommel. Op 15 februari om 19.30 uur geeft Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap een lezing in de Tuin van Kapitein Rommel. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom tijdig op www.tuinvankapiteinrommel.nl. Toegang € 3,50 inclusief koffie of thee.

Noord-Holland is een prachtige provincie met unieke landschappen, alleen al in de omgeving van Castricum zijn er polders, moeraslanden, duinen en open water. De druk op het landschap is echter enorm. Noord-Holland heeft te maken met klimaatverandering, moet de natuur beschermen én er ligt een woningbouwopgave waarbij er ook gekeken wordt waar plek is om duurzame energie op te wekken. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) gaat in haar lezing onder andere in op het behoud van het landschap voor de toekomst.

Kapitein Rommel was de oud oom van Esther Rommel. Respect voor de natuur heeft zij van jongs af aan meegekregen. Iedereen moet kunnen genieten van de natuur die Noord-Holland rijk is. Esther Rommel is opgegroeid in Noord Kennemerland, een van de 32 landschappen met de titel “Bijzonder Provinciaal Landschap”. Deze omgeving is voor haar een speciale plek omdat zij hier in de winter kon schaatsen, in de zomer het landschap in kon lopen en in het voorjaar naar de eerste kievit zocht maar ook over slootjes sprong. Beschermen van dit landschap is belangrijk voor de weidevogels, watervogels, de zoogdieren en de vissen die er leven. In het bijzonder provinciaal landschap wordt naast de natuur ook de cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarde beschermd.