Noord-Holland · 6 juli 2024

Provincie investeert 11 miljoen euro in slimme mobiliteit

Provincie wil daling verkeersslachtoffers

Een zelfrijdende bus die zonder chauffeur van halte naar halte rijdt. Slimme fietspaden waar groepen scholieren vaker groen krijgen. Automobilisten die als eerste gewaarschuwd worden over een pech- of ongeval op de route. Dat zijn enkele voorbeelden van slimme technologieën voor het verkeer die de provincie Noord-Holland inzet of onderzoekt. De provincie investeert ruim 11 miljoen euro in deze innovatieve maatregelen (Smart Mobility) om de regio bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen voor nu, ook voor de toekomst.

Smart Mobility (slimme mobiliteit) gaat om innovatieve oplossingen voor het verkeer, zoals het inzetten van nieuwe technieken, digitalisering, automatisering en data. Niet alleen voor de auto, ook voor de scheepvaart, logistieke sector en de fiets. Deze ontwikkelingen lijken misschien nog ver weg, maar in Noord-Holland is al veel mogelijk. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage Focus Smart Mobility 2022-2025.

Slimme technologieën verbeteren verkeersveiligheid

Ongelukken voorkomen? Slimme technologieën kunnen daarbij helpen. Door verkeerslichten slim in te stellen, verbetert de provincie de verkeersveiligheid op schoolfietsroutes. Groepen scholieren krijgen daardoor nu al op 11 kruispunten vaker en langer groen. Dit voorkomt dat de laatste uit de groep net door rood rijdt om bij de rest van de groep te blijven. Binnenkort wordt dit op meer fietspaden toegepast.

Waar is het glad? Op welke punten remmen auto’s vaker? Steeds meer nieuwe auto’s kunnen dit soort data doorgeven aan wegbeheerders. Hierdoor zijn er extra ‘ogen’ op de weg en eerder onveilige situaties in het vizier. De provincie kan vervolgens maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Een ander voorbeeld is dat verkeer nog te vaak hard langs wegafzettingen rijdt, bijvoorbeeld bij een pechgeval. De provincie heeft daarom een test uitgevoerd waarbij de weginspecteur automatisch een waarschuwing naar het dashboard van automobilisten stuurt ‘pas op stilstaand voertuig’. Automobilisten zijn hierdoor tijdig gewaarschuwd en kunnen eerder anticiperen op onverwachte verkeerssituaties.

Drukke wegen, toch bereikbaar blijven

De Noord-Hollandse wegen zijn al druk en er komt de komende jaren nog meer verkeer bij, doordat er nieuwe woonwijken worden gebouwd. Die woningen moeten op een duurzame wijze ingericht en bereikbaar zijn. Daarvoor heeft de provincie een strategie opgesteld voor een netwerk van mobiliteitshubs om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit zijn plekken waar verschillende vormen van vervoer samenkomen, waar reizigers kunnen wisselen van vervoersmiddelen, zoals treinen, bussen, trams, fietsen, deelauto’s of scooters.

Het doel van een mobiliteitshub is om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen, de mobiliteit te verbeteren en duurzame vervoersopties te stimuleren. Het openbaar vervoer kampt met personeelstekort, de provincie onderzoekt daarom de (on)mogelijkheden voor het inzetten van zelfrijdende bussen. Technisch is het mogelijk, maar hoe werkt dat in de praktijk? Wie weet rijdt een bus zonder buschauffeur over een tijd van A naar B en wordt dat het openbaar vervoer van de toekomst. 

De komende jaren moeten veel bruggen vervangen worden met wegwerkzaamheden en hinder tot gevolg. Door data te delen over de werkzaamheden, ontvangen reizigers betere reisinformatie via hun navigatiesystemen. Door data uit te wisselen en beschikbaar te stellen aan brugwachters, automobilisten en schippers vermindert de provincie de overlast en verbetert ze de doorstroming op de weg en op het water.

Een gezonde leefomgeving

Door het gebruik van schonere vervoersmiddelen te stimuleren en mensen vaker op de fiets of met het OV te laten reizen, ontstaat meer ruimte in de straat. Ook is het beter voor het milieu en draagt het bij aan de afgesproken klimaatdoelen. De provincie stimuleert autodeelprojecten en zet Smart Mobility maatregelen in om het verkeer beter te spreiden en piekdrukte te voorkomen bij wegwerkzaamheden, evenementen en op drukke dagen naar recreatiegebieden.

Investeren in Smart Mobility

De provincie vindt het belangrijk om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid flink te verbeteren. Daarom investeert de provincie in Smart Mobility-maatregelen. Tot en met 2025 is daarvoor 11 miljoen euro beschikbaar, waarvan € 8.766.440 provinciaal geld en het resterende bedrag komt van samenwerkingsprojecten en subsidies. Kijk op www.noord-holland.nl/smartmobility voor meer informatie.

Op de foto:
Diverse vormen van vervoer bij elkaar. (Foto: Provincie Noord-Holland)

error: Content is protected !!