Provincie investeert € 14 miljoen in verkeersveiligheid lokale wegen en fietspaden

NOORD-HOLLAND – De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.

De provincie werkt niet alleen aan de veiligheid van de eigen provinciale wegen, maar stelt jaarlijks ook een subsidiepot beschikbaar voor verschillende regio’s in Noord-Holland.

In 2023 is in totaal € 14 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van wegen en fietspaden door gemeenten, waterschappen en andere wegbeheerders in de provincie. 

De meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. De provincie streeft naar 0 verkeersslachtoffers in 2050. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio’s met de fiets flink verbeteren. 

De subsidieregeling kleine infrastructuur is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van comfortabele en veilige doorfietsroutes. 

In 2022 is bijna € 14,5 miljoen subsidie verleend aan 32 kleine infrastructuurprojecten in de verschillende Noord-Hollandse regio’s.