Noord-Holland · 24 juni 2024

Realisatie woonwensen onder jongeren

Realisatie woonwensen onder jongeren

Van de thuiswonende jongeren die hebben aangegeven graag het huis uit te willen, verhuisde van 2021 tot 2023 45% daadwerkelijk. Tussen 2015 en 2017 was dit nog 51% en van 2018 tot 2020 verhuisde 47%

Steeds meer thuiswonende jongeren willen meteen een koopwoning, maar het aandeel dat naar een huurwoning verhuisde bleef gelijk.

In 2023 woonde 29% van de jongeren die in de twee jaar daarvoor uit huis gingen in een koopwoning. Daarin is niet veel veranderd sinds 2015.

Wel verhuisden thuiswonende jongeren met een voorkeur voor een koopwoning steeds vaker naar een huurwoning. Van 2021 tot 2023 was dit bijna de helft van deze groep.

Van 2015 tot 2017 lukte het bijna twee derde van degenen die het ouderlijk huis verlieten en hadden aangegeven een koopwoning te willen om die wens te realiseren.

Thuiswonende jongeren die vanwege studie of werk willen uitvliegen, verhuisden vaker dan degenen die uit huis willen om zonder ouders te wonen.

Thuiswonende jongeren met een eigen inkomen uit betaald werk hadden meer kans om hun verhuiswens te realiseren dan jongeren zonder inkomen of met een uitkering.

Thuiswonende jongeren die in de Randstad wonen en uit huis willen verhuisden minder vaak dan jongeren die buiten de Randstad wonen.

Aan de randen van Nederland lukt het jongeren relatief goed om hun wens uit huis te gaan te realiseren.

error: Content is protected !!