Samen voor schoon water

Op veel plekken in Noord-Holland is het nodig om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarom gaan de provincie en het hoogheemraadschap de komende twee jaar aan de slag om samen met andere organisaties, inwoners en agrarische ondernemers het water in sloten en vaarten schoner te maken in de Uitgeester- & Heemskerkerbroek.

Dat het verbeteren van de waterkwaliteit in deze polder een gezamenlijke inspanning vraagt, blijkt wel uit de toezegging van de vele partijen om aan de pilot mee te werken. 

Woensdag 22 februari ondertekenden in Slot Assumburg in Heemskerk de bestuurders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest, LTO Noord, KAVB, PWN, Landschap Noord-Holland en Glastuinbouw Nederland een intentieovereenkomst. 

Gedeputeerde Cees Loggen: “Het is belangrijk dat wateren in Noord-Holland schoon en gezond zijn. We gebruiken het voor industrie, landbouw, drinkwater en energievoorziening. We zwemmen, varen en vissen erin, en goed water is onmisbaar voor de natuur in Noord-Holland. Daarom gaan we gezamenlijk aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken.”

In de pilot wordt het teveel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water aangepakt. Zo wordt er minder voedselrijk water in gelaten vanuit de Castricummerpolder door het fosfaat uit het water te filteren.

Verder worden vismigratieroutes verbeterd zodat vissen meer ruimte krijgen en in het stedelijk gebied worden aflopende oevers gemaakt waardoor de biodiversiteit en de waterkwaliteit verbetert. 

Foto: aangeleverd