Noord-Holland · 23 juni 2024

Werkgelegenheid flink gegroeid in NH

Werkgelegenheid flink gegroeid in NH

De werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland is tussen 1 april 2022 en 1 april 2023 met 2,5% gegroeid. Dit is vergelijkbaar met de landelijke groei van 2,6%.In totaal telt de provincie ruim 1,76 miljoen banen. Het aantal bedrijfsvestigingen groeide met 5,6% naar ruim 432.000. Dat blijkt uit cijfers van LISA, de stichting die jaarlijks onderzoek doet naar de werkgelegenheid in Nederland.De werkgelegenheid in de provincie groeide het sterkste in de bouw, namelijk met 5,9%. Ook in landelijk perspectief is die groei hoog. De enige categorie waarin het aantal banen afnam, is de winning van delfstoffen (-0,9%).De meeste fulltimebanen in Noord-Holland vallen binnen de categorie zakelijke dienstverlening (198.161), gevolgd door de groot- en detailhandel (197.207) en de zorg (195.297).In deze laatste 2 categorieën zijn relatief veel parttimebanen, waardoor het totale aantal arbeidsplaatsen hoger uitvalt.Zo zijn er in de Noord-Hollandse gezondheidszorg inclusief parttimebanen in totaal 238.458 arbeidsplaatsen.

error: Content is protected !!