Aantal vuurwerkslachtoffers terug op niveau pre-corona

Uit onderzoek van VeiligheidNL en partners blijkt dat het aantal vuurwerkslachtoffers, dit jaar vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de laatste jaarwisseling 2019/2020 toen er geen beperkende maatregelen waren. 

In totaal waren er dit jaar 1.253 vuurwerkslachtoffers. Hiervan zijn er 389 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 864 op de huisartsenposten (HAP). 

Er is sprake van een stijging van 62% van het aantal slachtoffers ten opzichte van de jaarwisseling 2021/2022 toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona.  

Het verbod op knalvuurwerk en losse vuurpijlen is al sinds 2020 van kracht, maar het effect hiervan was niet eerder meetbaar wegens het algehele vuurwerkverbod in de afgelopen twee jaar. 

Uit de cijfers van deze jaarwisseling blijkt dat 18% van de vuurwerkslachtoffers op de SEH en HAP onder de 12 jaar was. Naast jonge kinderen zijn vooral jongens van 12 tot en met 15 jaar en mannen van 20 tot en met 29 jaar slachtoffer van vuurwerk. 

Bij 12 tot en met 15 jarigen werd dat vooral veroorzaakt door knalvuurwerk en vuurpijlen (38%). Bij 20 tot en met 29 jarigen ontstond letsel vooral door zwaar illegaal vuurwerk (23%) en legaal consumentenvuurwerk (21%). 

In totaal is 46% als omstander slachtoffer geworden van vuurwerk. Dit aandeel is lager dan tijdens de jaarwisseling 2019/2020 (51%). 

Voor het eerst is er gekeken wat de invloed is van alcohol bij vuurwerkslachtoffers. Overmatig alcoholgebruik blijkt bij bijna één op de vijf vuurwerkslachtoffers van 16 jaar of ouder een rol te hebben gespeeld.

Meer informatie: https://www.veiligheid.nl.