Centrum Schoorl opnieuw ingericht

Schoorl – Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

We verplaatsen de informatieavond die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar. Tijdens deze avond stellen we de gekozen aannemer aan je voor. Hij geeft een toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de communicatie en de bereikbaarheid voor zowel ondernemers als inwoners. Je krijgt dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook voor de herinrichting van Schoorl Centrum moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm.

Meer informatie over het plan vind je op onze website 👉 https://www.bergen-nh.nl/plannen-en-projecten/duindorp-schoorl-centrumplan