HHNK sluit 2022 financieel positief af

Na de coronajaren was iedereen, ook bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), wel toe aan business as usual. Maar dat werd het niet.

De Russische inval in Oekraïne bracht oorlog in Europa. In West-Europa veroorzaakte dit energieonzekerheid en een torenhoge inflatie.

Dat zorgde bij HHNK voor improvisaties die echter niet altijd tot hogere kosten leidden. Want ondanks fluctuaties op diverse terreinen, werd het jaar afgesloten met een overschot van bijna 5 miljoen euro. Het droge en zonnige weer van 2022 speelde daarbij een hoofdrol en had daarmee veel invloed op de uiteindelijke exploitatie.

Dankzij extreem veel zonneschijn en de investering in 60.000 zonnepanelen in de afgelopen jaren werd bijna 16.500 MWh elektriciteit opgewekt, 3.500 MWh meer dan vorig jaar. Daarbij werd geprofiteerd van hoge elektriciteitsprijzen op de markt.
Ook werd in 2022 meer groen gas geproduceerd voor eigen gebruik, en dat hoefde dus niet te worden ingekocht.

De eigen productie van duurzame energie resulteert in minder afhankelijkheid van de markt, en dat betaalde zich in 2022 uit. Dat de investeringen zorgen voor eigen energie én rendement opleveren, is een bevestiging van het voornemen om ook windmolens te kopen.

HHNK stapte in het najaar van 2022 over naar Vattenfall, wat resulteerde in een fikse kostenpost vanwege de afkoopsom én de hogere tarieven.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft toegezegd het verlies nog dit jaar te compenseren. Vanwege de hoge kosten van gas, heeft HHNK gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen.

De slibdrooginstallatie bij Beverwijk verbruikte 97% van het totaal aan ingekocht gas dus vooral in dat proces is ingezet op maximale besparing.

Het Algemeen Bestuur van HHNK heeft de jaarrekening op 10 mei unaniem aangenomen.

Foto: 17.500 zonnepanelen op rioolwaterzuivering Wervershoof (aangeleverd)