Regio · 15 juni 2024

Minder geluidshinder door vliegverkeer in de nacht

Minder geluidshinder door vliegverkeer in de nacht

Regio – Vliegtuigen vliegen ‘s nachts minder vaak over woonwijken van Uitgeest. Daardoor is er ook minder geluidhinder in Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk. Vliegtuigen vliegen nu iets dichter langs (onder andere) Krommenie en Assendelft. Dat blijkt uit de evaluatie van een aanvliegroute naar de Polderbaan in de nacht, die in juli 2022 in gebruik is genomen.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ontwikkelde, in samenspraak met de omgeving, de zogenoemde ‘bocht bij Uitgeest’ om vliegtuigen, die in de nacht gaan landen op de Polderbaan, zoveel mogelijk om de woonwijken van Uitgeest heen te laten vliegen. Dit vermindert de geluidsoverlast van vliegverkeer tijdens de nacht. Het doel was om tussen de 45 en 75 procent van het aantal vluchten in de nacht de gekromde nadering naar de Polderbaan te laten volgen. Dit omdat niet ieder vliegtuig over de benodigde systemen beschikt om deze route te volgen. Ook weersomstandigheden hebben invloed op naderingsroutes. Uit de evaluatie blijkt dat dit beoogde resultaat met 77 procent ruim is behaald.  

Route ontwikkeld met omwonenden

LVNL ontwikkelde de nieuwe procedure op verzoek van en in coproductie met betrokken bewoners vertegenwoordigd in de toenmalige Omgevingsraad Schiphol (ORS), bestuurders vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Schiphol en KLM.

,,Het is mooi om te zien dat deze hinderbeperkende maatregel in de praktijk ook resultaat heeft’’, aldus Michiel van Dorst, CEO van LVNL. ,,De omgeving van Schiphol is dichtbevolkt en dus is het vinden van dit soort oplossingen uitdagend. Wij zijn dan ook blij dat we in samenwerking met bewoners en bestuurders in de omgeving van Schiphol, de (toenmalige) Omgevingsraad Schiphol en luchtvaartmaatschappijen echt een verschil kunnen maken.’’

Minder hinder

René Oud, wethouder van Uitgeest: ,,Als regio zetten we ons al lange tijd in om de overlast van vliegverkeer te verminderen. Dit is een mooi resultaat voor de nachtrust van Uitgeesters die al zo lang last hebben van overlast van vliegtuigen in de nacht. Het is belangrijk dat we aandacht blijven houden voor de gezondheid van onze inwoners. Dit soort slimme ontwikkelingen en deze vorm van brede samenwerking laat zien dat het mogelijk is om ook op korte termijn de hinder te verminderen.’’

Gemiddelde geluidsbelasting neemt af

In het gebied zijn voor de evaluatie vier meetposten geanalyseerd. De meetpost in Uitgeest registreerde ruim 11 procent minder vliegtuigpassages en die in Castricum zo’n 3 procent. Dit betekent dat het geluidsniveau van overvliegende vliegtuigen in het gebied van de meetpost zo laag was, dat deze niet zijn geregistreerd. In Assendelft zijn twee meetposten: bij de ene werd een daling van 2,8 procent geregistreerd en bij de andere een stijging van ruim 6 procent. Tegelijkertijd werd bij de laatstgenoemde meetpost, net als bij de andere meetposten, een lagere piekbelasting per vlucht gemeten. In 2021 realiseerde LVNL een vaste nachtnaderingsroute naar de Zwanenburgbaan waarbij er om Assendelft en Krommenie heen wordt gevlogen. Ook wordt sindsdien hoger aangevlogen vanaf de Noordzee. Met het pakket van drie gerealiseerde maatregelen is voor de hele regio per saldo een verbetering gerealiseerd.

Volledige evaluatie online

Met deze gekromde naderingsroute naar de Polderbaan geeft LVNL opnieuw uitvoering aan een maatregel uit het programma MinderHinderSchiphol. In dit programma zetten LVNL en Schiphol zich gezamenlijk in om hinder van vliegverkeer in de omgeving van Schiphol te reduceren en daarmee het woon- en leefklimaat van omwonenden van Schiphol te verbeteren. De volledige evaluatie is op www.minderhinderschiphol.nl te vinden. (Foto: Daan Weerman)

error: Content is protected !!