Bergen / Heiloo / Regio · 23 juni 2024

Onderzoek optimalisatie nachtelijke startroute vliegtuigen bij Bergen en Heiloo

Onderzoek optimalisatie nachtelijke startroute vliegtuigen bij Bergen en Heiloo

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dat doen ze door hinderbeperkende procedures en maatregelen die ze nu en in de toekomst toepassen.

Daarbij wordt altijd samenwerking gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid in Nederland.MaatregelNaar aanleiding van verzamelde reacties uit de omgeving, onderzoeken ze op verzoek van inwoners van Heiloo en Bergen of optimalisatie van de nachtelijke startroute vanaf de Polderbaan naar het noordwesten bij Heiloo en Bergen mogelijk is. Ze bekijken daarbij of het veilig en haalbaar is om vliegtuigen op dit deel van de route om Heiloo heen te laten vliegen in plaats van eroverheen. En of dit in de omgeving van de startroute een positief effect op hinderbeleving heeft.Voor deze maatregel en een aantal andere onderzoeken naar optimalisaties van startroutes zullen ze per maatregel bekijken in hoeverre en wanneer ze capaciteit en middelen beschikbaar kunnen maken.

Hierbij zal in overleg met de omgeving de prioritering van de maatregelen worden bepaald.Effect(en)Door om Heiloo heen te vliegen, komen er mogelijk minder vliegtuigen over bewoond gebied. Deze maatregel kan betrekking hebben op circa 450 vertrekkende vluchten* die jaarlijks ’s nachts vanaf de Polderbaan vertrekken en deze noordwestelijke vertrekroute volgen.*Gebaseerd op het aantal vluchten in 2019. Welke baan er wanneer wordt ingezet, hangt onder andere af van de weersomstandigheden.

Bron tekst en afbeelding: https://minderhinderschiphol.nl/

error: Content is protected !!