Waterinnovatiefonds betaalt uit

Sinds het Waterinnovatiefonds in 2018 is opengesteld, zijn er tien leningen verstrekt voor
initiatieven die bijdragen aan verbeteringen in de watersector. De leningen zijn bedoeld voor
bedrijven die ondersteuning nodig hebben om een product of dienst marktrijp te maken. Het
Waterinnovatiefonds is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het
beheer is in handen van het Nationaal Groenfonds.

In 2018 nam Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het initiatief voor een
Waterinnovatiefonds. Het fonds biedt financiering voor innovatieve ontwikkelingen in de
watersector die bijdragen aan een goede waterkwaliteit, duurzame vervangers van vervuilende
producten, een langere levensduur van gebruikte materialen etc. Tijdens pitchrondes kunnen
projecten zich aanmelden voor de gunstige financiering uit het Waterinnovatiefonds. De maximale
lening hiervoor bedraagt € 200.000,-. Het Nationaal Groenfonds, transitiefinancier voor projecten op
het gebied van bodem, water, lucht, biodiversiteit en klimaat, ondersteunt HHNK in de beoordeling
van de voorstellen en de uitvoering van het fonds.

Impact maken
Met behulp van financiering uit dit fonds heeft een groot aantal bedrijven al impact weten te maken
in de watersector. Saskia Borgers, portefeuillehouder Middelen: “Ik ben tevreden dat de verstrekte
leningen zich ook terugverdienen met medefinanciers en in samenwerking met het bedrijfsleven en
de wetenschap (Triple Helix). Het functioneert. Startups gaan naar scale-ups en wij kunnen middels
het fonds bijdragen aan dit vliegwieleffect. Wij kunnen nog meer impact maken met het fonds om
ook als waterschap de launching customer rol te vervullen. Dat wil zeggen dat wij onze assets als
proeftuin beschikbaar stellen voor innovaties van de bedrijven met een financiering uit het WIF.”
Reindert Jan Sellies, afdelingsmanager bij HHNK, vult aan: “De gefinancierde projecten leveren zo’n
breed scala aan verbeteringen op. Het gaat van circulaire coating voor betonconstructies tot
datagestuurde verbetering van water- en bodemkwaliteit, van circulaire verwerking van slib tot
afvangsystemen voor plastic en van milieuvriendelijke plasmatechnologie voor de reiniging van lucht
tot industrieel wasbare incontinentieluiers. En de verrassende ideeën blijven binnenkomen.”

Alle initiatieven dragen op hun eigen manier bij aan de water- en bodemkwaliteit of vermindering
van CO2-uitstoot. Het maken van impact is ook een belangrijke voorwaarde voor het
Waterinnnovatiefonds. Het fonds kijkt daarbij veel breder dan het werkgebied van HHNK, de
projecten leveren – nu al of potentieel – duurzame winst op voor heel Nederland en ver daarbuiten.

10e lening
Finsulate kreeg als 10e bedrijf een lening uit het fonds verstrekt. Dit bedrijf maakt milieuvriendelijke
en duurzame folie voor schepen. Finsulate biedt daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor
koperhoudende antifouling verf die nu nog gebruikt wordt om aangroei van algen en pokken op
schepen tegen te gaan.

In totaal is er inmiddels 2 miljoen euro vanuit het Waterinnovatiefonds geïnvesteerd in vernieuwende bedrijven in de watersector.

Revolverend fonds
Het Waterinnovatiefonds is een revolverend fonds. Bedrijven betalen leningen uit het fonds terug.
Op deze manier blijft het fonds gevuld voor nieuwe initiatieven. Met de eerste tien financieringen
aan koplopers is het totale fondsvermogen voor 100% uitgezet. Maar hier eindigt het niet. Dick
Boddeus, manager Financieringen van het Nationaal Groenfonds: “Door terugbetaling van rente en
aflossingen gaan we hetzelfde fondsvermogen nu al voor een tweede keer uitzetten! Er blijft dus
steeds ruimte om nieuwe financieringen te verstrekken voor de watersector. “

Nieuwe pitchrondes
Bedrijven kunnen tweemaal per jaar een aanvraag indienen bij Hoogheemraadschap
Noorderkwartier. De volgende gelegenheid is in april 2023. Aanmelden kan via WIF@hhnk.nl

Over HHNK
Als waterschap werkt HHNK werkt aan veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater. Om
het waterbeheer te ondersteunen heeft een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld. Dit fonds helpt
bedrijven bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen. Het gaat hier om innovaties
die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te
komen.

Over Nationaal Groenfonds
Het Groenfonds is de transitiefinancier voor maatschappelijk hoogwaardige projecten die ecologie en
economie verbinden. Het Groenfonds ontwikkelt innovatieve financiële instrumenten en slaat een
brug tussen publieke en private middelen. De unieke combinatie van kennis over groen en geld
versnelt projecten, verbindt partijen en biedt inzichten die rendement opleveren voor duurzame
landbouw, circulaire economie, duurzame energie en natuur en landschap.
www.nationaalgroenfonds.nl

Fotobijschrift: Duurzame betoncoating verdubbelt levensduur