De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Noord-Hollandse vrouw kiest relatief weinig voor ruggenprik

Vrouwen in Noord-Holland kiezen relatief weinig voor een ruggenprik tijdens de bevalling. Het gaat hierbij om de zogenaamde epidurale ruggenprik. Van 2015 en tot en met 2019 koos slechts 15,7 procent van de Noord-Hollandse vrouwen voor epidurale pijnstilling tijdens hun bevalling. Hiermee komen zij op de een-na-laatste plek na Friesland: hier kiest enkel 13,5 procent van de vrouwen voor de ruggenprik. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van Perined.

Toename aantal ruggenprikken
Tijdens de ruim 840 duizend bevallingen die van 2015 en tot en met 2019 plaatsvonden in Nederland, koos 20,1 procent van de vrouwen voor een ruggenprik. Dit is een stijging ten opzichte van 2010, toen dit percentage op ongeveer 16 procent lag.

Forse provinciale verschillen
Op provinciaal niveau zijn er grote verschillen wat betreft de keus voor epidurale pijnstilling bij de bevalling. In Limburg is de vraag ernaar met 27,2 procent het grootst. Ook in Noord-Brabant (26,4 procent) en Groningen (21,5 procent) is de vraag relatief groot. Friesland kent met 13,5 procent het laagste percentage vrouwen dat kiest voor een ruggenprik. Ook in Noord-Holland (15,7 procent) is de vraag relatief klein ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Kijk voor een overzicht van het percentage vrouwen dat kiest voor een ziekenhuisbevalling of ruggenprik op https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/stijging-ruggenprik

Meeste ruggenprikken bij eerste bevalling
Vrouwen die bevallen van hun eerste kind kiezen het vaakst voor de ruggenprik. In 2019 werd hiervoor gekozen tijdens bijna een derde (32,7 procent) van de eerste bevallingen. Een forse stijging ten opzichte van 2010: toen dit nog op 24,1 procent lag. Bij het tweede of het daaropvolgende kind liggen de percentages aanzienlijk lager: slechts 11,0 procent van de vrouwen koos in 2019 bij een latere bevalling voor een ruggenprik. In 2010 was dit nog 9,0 procent.

Geen eigen risico
De epidurale ruggenprik wordt gezien als de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling, met geringe kans op complicaties. De prik kan in principe op elk moment tijdens de bevalling worden toegediend. De epidurale ruggenprik wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vrouwen die kiezen voor deze pijnstilling betalen hiervoor geen eigen risico.

Kijk op Independer voor een overzicht van vergoedingen bij zwangerschap en bevallingen.

Meeste vrouwen bevallen in ziekenhuis
In Noord-Holland werden van 2015 tot en met 2019 ruim 147 duizend kinderen geboren: 84,6 procent hiervan werd geboren in het ziekenhuis. Dit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde van 84,4 procent. In 2019 vond 85,5 procent van de bevallingen plaats in het ziekenhuis, een lichte stijging ten opzichte van 2015: in dit jaar werd 85 procent van de kinderen in het ziekenhuis geboren. In 2017 vond met 84,1% het minst aantal ziekenhuisbevallingen plaats. Van de vrouwen die in het ziekenhuis bevielen, koos 18,6 procent voor een ruggenprik. Landelijk was dit 23,9 procent.

Bron: Independer