De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

OPA blijft opkomen voor cultuurhistorisch Oostwijk

Op 22 juli is Victor Kloos samen met de nieuwe burgemeester in Oostwijk geweest. Bewust gekozen voor deze wijk, omdat die met sloop wordt bedreigd. Daarom nam hij namens zijn partij Anja Schouten mee naar Het Oostwijk. Ook omdat deze wijk cultuurhistorie kent en een zeer actieve bewonerscommissie. Een combinatie die de Onafhankelijke Partij Alkmaar politiek belangrijk vindt. De kersverse burgemeester toonde zich enthousiast, maar nam -vanzelfsprekend- geen standpunt in. Daar heeft OPA alle begrip voor, het bezoek was daar immers ook niet voor bedoeld.

OPA heeft op 12 augustus technische vragen gesteld om het advies inzake de cultuurhistorie van Oostwijk (opgesteld door het gerenommeerde bureau van Steenhuis Meurs) in ontvangst te mogen nemen. Uiteindelijk hebben we dit niet van u mogen ontvangen. In eerste instantie werd er gemeld dat het er niet was, in tweede instantie -nadat ik had aangegeven zeker te weten dat de gemeente het advies wél heeft – ontving OPA een reactie dat het binnenkort in het college komt en dat ik het daarna kon krijgen. Resultaat: de gemeenteraad, het hoogste orgaan, krijgt niet van het uitvoerend orgaan de informatie waar het om vraagt. Terwijl datzelfde uitvoerende orgaan een tijd lang niets met het advies heeft gedaan.

Wij zijn in het bezit gekomen van een brief van u als college van 13 Juli jl., waarin u schrijft aan historische verenigingen dat zij een cultuur-historisch onderzoek hebben gedaan. Citaat: ‘Dat hebben wij van u mogen ontvangen. Steenhuis Meurs heeft een advies opgesteld, waarin de cultuurhistorische waarden helder worden benoemd. ‘Maar we zien op dit moment geen directe aanleiding enige beschermingsprogramma toe te kennen’. Einde citaat.

Lees verder: http://www.opa-alkmaar.nl/…/informatievoorziening…