De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

Zet duurzaam voedselproject op de kaart

Ondernemers die actief zijn binnen de voedselketen kunnen hun projecten kwijt op een nieuwe interactieve kaart. Deze kaart staat op het netwerkplatform Boer & Business in Balans. Initiatieven kunnen zichzelf op de kaart zetten en zo hun project zichtbaar maken en aansluiten bij het netwerk.

De provincie Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor het klimaat, bodem, milieu en dierenwelzijn. 

Boer & Business in Balans

In de Voedselvisie 2020-2030 beschrijft de provincie de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Op het nieuwe platform ‘Boer & Business in Balans’  staan inspirerende projecten en activiteiten die laten zien wat er al gebeurt. 

Op de kaart staan al enkele initiatieven, bijvoorbeeld: 

  • Duurzame bloemkool: Op percelen van bloemkooltelers wordt onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit.
  • Studiegroep Beemster regeneratieve landbouw:  Een groep van 15 veehouders onderzoekt wat omschakelen naar regeneratieve en natuurinclusieve landbouw betekent voor hun bedrijf in een landbouwgebied als de Beemster.
  • Programma jong leren eten: Programma gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie

Meer informatie

Meer weten over deze projecten of zelf een project aanmelden? Kijk op Initiatieven – Boer & Business in Balans