Akersloot / Natuur · 1 april 2024

Ommetje Akersloot

Wandel rond de middeleeuwse heerlijkheid Akersloot, langs de Groot Limmerpolder en de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Deze natuurgebieden worden beheerd door Landschap Noord-Holland. In deze oude veenweidegebieden groeien bijzondere planten, zoals zonnedauw en orchideeën, en leven veel ganzen en weidevogels. De route volgt ook de oevers van het Alkmaardermeer.

In de jaren 1250 tot 1400 was Akersloot het belangrijkste dorp van Kennemerland. De oudste naam voor Akersloot was Axmericota, wat betekent: ‘eikenbos aan de zee’.  Vandaar ook de drie eikels in het wapen van Akersloot. De uitgestrekte eikenbossen die eeuwen geleden op de strandwal stonden, maakten de grond kalkarm en zuur. Juits die grond bleek uitstekend geschikt voor de teelt van lelies

De ommetjes zijn elke eerste zondag van de maand, van april t/m september Start: 13:00 uur. De tocht gaat rondom het Gemaal en duurt ongeveer 1 1/2 half uur. De bijdrage is € 5,-

Aanmelden kan via : info@oerij.eu

error: Content is protected !!