Noord-Holland

Natuurorganisaties presenteren aanbevelingen

Op donderdag 25 mei 2023 overhandigden de samenwerkende terreinbeherende organisaties (TBO) van Noord-Holland hun visie ‘Natuurlijk Noord-Holland in 2050’ aan Gedeputeerde Natuur en Landschap, Esther Rommel. Hierin kijken...