Algemeen / Natuur · 1 september 2023

Zorgen over groenonderhoud in Alkmaar

De afgelopen maanden zijn er diverse klachten en opmerkingen geweest over de veranderde manier van maaien en groenonderhoud en de staat van het openbaar groen in het algemeen. Er is onvrede over de rommelige aanblik en het slordige onderhoud. Sinds begin dit jaar lijkt er sprake te zijn van een veranderd maai- en groenbeleid binnen de gemeente Alkmaar.

Ook in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp lijkt voormalig aannemer Stoop vervangen te zijn door een organisatie in eigen beheer. Navraag bij de groendienst verantwoordelijk voor de uitvoering van het maaiwerk leert dat er wordt gewerkt met nauwkeurige kaarten en specifieke tijdschema’s om zo efficiënt en snel mogelijk het werk af te ronden.

Bron:Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!