Alkmaar · 8 mei 2024

6 juni referendum over een algeheel vuurwerkverbod in Alkmaar

Gemeente Alkmaar houdt op 6 juni een referendum over een algeheel vuurwerkverbod. Op dit moment is er met oudjaar alleen nog in de oude binnenstad een verbod op het afsteken van vuurwerk, maar een deel van de gemeenteraad wil een algeheel verbod en vindt het een groot- en omstreden genoeg onderwerp om de inwoners direct over te laten meepraten. Er gaat dus, in tegenstelling tot de twee andere referenda die worden benoemd in dit artikel, geen burgerinitiatief aan vooraf. Het betreft een ambitie uit het coalitieakkoord.

Praktische overwegingen

De reden dat Alkmaar het referendum tegelijk met de Europese verkiezingen laat plaatsvinden is vooral een kwestie van efficiëntie, laat een woordvoerder weten. ‘Het zorgt voor lagere kosten en kan de opkomst bevorderen.’ Wat die opkomst betreft: het is niet zo dat inwoners die voor het referendum willen stemmen ook moetens stemmen voor de Europese verkiezingen, of andersom. Volgens de gemeente zijn er in Alkmaar 90.000 kiesgerechtigden voor het referendum, en bijna 87.000 kiesgerechtigden voor de Europese verkiezingen. Voor het referendum mogen namelijk ook Alkmaarders zonder de Nederlandse nationaliteit stemmen, als zij tenminste vijf jaar woonachtig zijn in Nederland. 

‘De raad zal een besluit moeten nemen’

In Alkmaar wordt niet gestemd over een bestaand beleidsvoorstel, maar over een mogelijk nieuw beleidsvoorstel. De gemeente laat weten dat in het geval van een positief stemadvies (vóór een algeheel vuurwerkverbod) het college met een voorstel zal komen om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. De gemeenteraad zal dan een besluit moeten nemen over dat raadsvoorstel. De coalitie heeft in haar akkoord wel afgesproken dat het referendum voor hen bindend is. In buurgemeente Heiloo gaan al geluiden op om net als Alkmaar een vuurwerkreferendum te houden, het liefst ook nog op de dag van de Europese verkiezingen.

error: Content is protected !!