Alkmaar · 11 juli 2024

Actie gevraagd om aanbod van huisartsenzorg te borgen in Alkmaar

Actie gevraagd om aanbod van huisartsenzorg te borgen in Alkmaar

Omdat het aanbod van huisartsenzorg volgens de lokale partijen OPA en SPA momenteel onvoldoende geborgd is in Alkmaar, willen zij dat de gemeente alles in het werk te stelt om voor huisartsen, praktijken te helpen om betaalbare en passende ruimte te vinden. Meer dan de helft van de huisartsen in Alkmaar heeft een patiëntenstop hetgeen betekent dat ongeveer 5.000 inwoners geen huisarts in Alkmaar hebben of kunnen vinden.

Op basis van demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het tekort verder zal oplopenals er geen actie wordt ondernomen. De gemeente heeft grond in de ontwikkelgebieden zoals Overstad en Oudorp en zou die daarvoor kunnen gebruiken. De partijen willen ook dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Alkmaars Kanaal, rekening wordt gehouden met betaalbaarheid van praktijkruimten voor gezondheidscentra.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!